JABALPUR MUNICIPAL CORPORATION
logoheader1header2header3
pay

 

Market Wise Shops
SrNo
Market
Total Shops
 1
आधारताल छोटी दुकान प्रथम मंजील 
14
 2
आधारताल बड़ी दुकानें 
28
 3
आधारताल प्रथम मंजिल 
27
 4
आधारताल छोटी दुकाने 
24
 5
बल्देवबाग छोटी दुकानें 
4
 6
बेलबाग मार्कट 
12
 7
बल्देवबाग प्रथम मंजिल दुकानें 
2
 8
बल्देवबाग मार्केट 
35
 9
बल्देवबाग महिला मार्केट 
50
 10
बल्देवबाग बडी दुकानें 
12
 11
भंवरताल 
1
 12
भरतीपुर मार्केट 
34
 13
चेरीताल मार्केट 
17
 14
चंडाल भाटा 
12
 15
चावल मन्डी 
103
 16
चबूतरा निवाडगंज 
23
 17
दाना गोदाम सीढी के नीचे 
10
 18
दाना गोदाम मार्केट 
58
 19
दाना गोदाम सीढी के ऊपर 
11
 20
दाल मन्डी 
32
 21
दाना गोदाम सब्जी शेड 
10
 22
दाना गोदाम रेल्वे बिल्डिंग 
4
 23
इन्द्रा मार्केट 
48
 24
फूटाताल द्वितीय फेस बडी दुकाने 
21
 25
फूटाताल प्रथम फेस छोटी दुकानें. 
20
 26
गांधी भवन प्रथम मंजिल 
11
 27
गोरखपुर मार्केट 
53
 28
गोहलपुर साडी मार्केट 
12
 29
गुरन्दी साहनी मार्केट 
33
 30
गुरन्दी बर्तन लाईन 
31
 31
गुरन्दी गल्लाप्लाट 
137
 32
गोहलपुर लेमा गार्डन 
32
 33
गुरन्दी साइकिल स्टैण्ड कबाडखाना 
7
 34
गुरन्दी कबाडखाना-साप्ताहिक/मासिक 
148
 35
गुरन्दी लकडी बाजार 
23
 36
गुरन्दी कपडा लाईन नीचे 
84
 37
गुरन्दी पान बाजार 
22
 38
गुरन्दी कदम तलैया 
13
 39
गांधी भवन मार्केट 
26
 40
गुरन्दी कपडा लाईन ऊपर 
82
 41
गुरन्दी गलगला 
8
 42
ग्वारीघाट मार्केट 
28
 43
गोविन्दगंज 
21
 44
गढा बाजार 
27
 45
घंटाघर मार्केट 
44
 46
जार्ज टाउन प्रथम मंजिल 
9
 47
जार्ज टाउन द्वितीय मंजिल 
7
 48
जार्ज टाउन मार्केट 
12
 49
जार्ज टाउन छोटी दुकानें 
20
 50
क्षैत्रीय बस स्टैण्ड पुरानी दुकान 
9
 51
क्षैत्रीय बस स्टैण्ड नव निर्मित दुकान 
23
 52
क्षैत्रीय बस स्टैण्ड मार्केट 
36
 53
कर्मशाला 
9
 54
मोटर स्टैण्ड पश्चिम विंग 
17
 55
मानस भवन 
4
 56
मोटर स्टैण्ड पूर्वी विंग 
19
 57
मिल्क बूथ पार्लर 
27
 58
मोटर स्टैण्ड छोटी दुकानें 
30
 59
मेडिकल कालेज गेस्टहाऊस के सामने 
1
 60
मढाताल टेम्पो स्टेण्ड 
2
 61
मोटर स्टैण्ड प्रथम मंजिल 
29
 62
नौदरापुल द्वितीय मंजिल 
18
 63
निवाडगंज चबूतरे आलू प्याज मार्केट 
31
 64
निवाडगंज चबूतरे बोस मार्केट 
49
 65
निगम से लगी दुकानें 
16
 66
निवाडगंज बेरिक नं.10 
19
 67
निगम परिसर मार्केट 
12
 68
नया बाजार 
61
 69
निवाडगंज चबूतरे पडाव (मीट मार्केट ) 
4
 70
निवाडगंज बेरिक नं.09 
12
 71
नौदरापुल प्रथम मंजिल 
18
 72
नौदरापुल मार्केट 
19
 73
निवाडगंज किराना चूना 
72
 74
निगम से लगी दुकान पश्चिम गैट 
1
 75
पडाव छोटे कोठा 
23
 76
पान भजिया लाईन 
10
 77
पं.रविशंकर शुक्ल (स्टेडियम) 
63
 78
पडाव चबूतरा 
8
 79
पत्रकार भवन 
5
 80
पडाव बडे कोठा 
43
 81
पुराना मोटर स्टैण्ड 
29
 82
पुराना चुंगी दफतर 
16
 83
रैन बसेरा 
14
 84
रॉझी लक्ष्मी नारायण मार्केट 
20
 85
संजय गांधी मार्केट 
21
 86
श्रीनाथ की तलैया 
30
 87
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट 
30
 88
1
Total Shops
2353